Priešistorinė Beringija

Pradedančiojo gidas po Amerikos tautų tėvynę
-------------------------------------------------------

Ledynai ir jūros lygiai

Ledynų amžiuje dauguma žemės vandens buvo užrakinta poliarinėse ir kalnuotose ledo kepurėse, žemame jūros lygyje. Žemesnis jūros lygis buvo papildomas sausumos plotas palei dabartinių žemynų pakrantes.

Ši pakrantės žemė, dabar esanti žemiau vandenyno paviršiaus, buvo augalų ir gyvūnų tėvynė, kurie normalioje savo gyvenimo eigoje pasiskirstė po plačias teritorijas ir kai kurie iš jų dabar yra atsiskyrę nuo vandens.

Beringo sąsiauris šiandien yra negilus vandens telkinys tarp Rusijos ir Aliaskos. Jis dalimis sausėjo tam tikrais periodais, sukurdumas plačius sausumos ruožus, kurie jungė šiaurės rytų Aziją su Amerikomis. Regionas buvo daugelio prie šalčio prisitaikiusų gyvūnų, o kai kuriais periodais ir žmonių, tėvynė.

Šis vandens telkinys vadinamas Beringija. (nuoroda) Žemiausios jūros laikotarpiu jis buvo nutolęs tūkstantį mylių nuo šiaurės į pietus (maždaug toks atstumas kaip tarp Otavos ir Vinipego ar tarp San Diego ir Sietlo).

Placeholder image

Kadangi ši žemė yra išilgai dabartinio atotrūkio tarp Eurazijos ir Amerikos, ji yra vadinama „Beringo sąsiaurio sausumos tiltu“. Manoma, kad kai kurie čia augantys augalai ir gyvenantys gyvūnai (įskaitant ir žmones) „migravo į Amerikas iš Sibiro šiuo maršrutu“, nors jie patys, greičiausiai, nesuprato, kad darė kažką daugiau nei rūpinosi savo reikalais ir ieškojo maisto dabar jau išnykusiame kraštovaizdyje, kuriame jie gyveno.

Mokslininkai dabar siekia suprasti Beringijos paleolito aplinką. Tokie tyrinėjimai galiausiai padės mums suvokti, kurie gyvūnai ir augalai atsirado įvairiu laikotarpiu, kai ji buvo žemiau jūros lygio ir kokie aplinkos faktoriai galėjo įtakoti ilgai trukusius „tarpkontinentinius“ augalų ir gyvūnų (bei mikrobų ir virusų, tiesą sakant) judėjimą. Daug dėmesio buvo skirta stepių ir tundrų aplinkos galimybėms šiame regione. (Daugiau informacijos čia steppe environments arba čia tundra environments.)

Kertant Beringiją

Dauguma ankstyvųjų Amerikos populiacijų yra kilę iš tautų, gyvenusių Beringijoje ir per kartas, keliaujant per Beringiją, todėl, kai vanduo galiausiai vėl pakilo, jų palikuonys gyveno Amerikos pusėje. Dalis mūsų rekonstrukcijos apie žmonių apsigyvenimą Naujajame pasaulyje iš dalies priklauso nuo žinių apie periodus, kai Beringija buvo virš vandens ir buvo tinkama gyvenimui. (Atsitiktiniai įrodymai rodo, kad kai kurios mažos Šiaurės Amerikos populiacijos, galbūt ankstyvosios, galėjo atvykti į Amerikas iš kitur, nes kai kurie ankstyvieji žmonių palaikai šiame žemyne neatitinka numatomo fizinio panašumo į vėlesnių ikikolumbinių populiacijų laidojimus. Deja, svarbūs įrodymai dažnai buvo slopinami, kadangi daugelį kritinių pavyzdžių, rastų JAV, perlaidojo šiuolaikiniai jų „palikuonys“, taip užkirsdami kelią tolimesnėms studijoms. Tai įmanoma, nes spraga Amerikos įstatymuose leidžia šiuolaikiniams palikuonims turėti viršenybę jų protėvių palaikų atžvilgiu, bet nepripažįsta galimybės, kad senosios populiacijos nėra daugelio šiuolaikinių žmonių grupių protėviai. Šiuo metu daugiausiai spaudos dėmesio sulaukęs egzempliorius yra vadinamas Kennewicko žmogumi. (nuoroda)

Vidaus maršrutas

Tas pats šaltas oras, kuris pažemino jūros lygį iki 120 metrų žemiau dabartinio lygio, taip pat gamino ledynus, kurių buvo didžiojoje Šiaurės Amerikos dalyje. Kai kuriais laikotarpiais , kai Beringija pati buvo prieinama, platus nepadengtas ledu „koridorius“ išsiplėtė pietvakarių link rytinėje Kanados uolų pusėje, bet net tada plotas išilgai Aliaskos krantų ir Britų Kolumbijos buvo padengtas ledu. Nepadengtas ledu vidaus koridorius ėjo palei Makenzio upės baseiną Šiaurės vakarų Teritorijose ir todėl yra vadinamas „Makenzio Koridoriumi“. Teoriškai jis galėjo teikti galimą vidaus maršrutą žmonijos migracijai pietų link, tačiau nėra jokių įrodymų, kad būtent taip jis ir buvo naudojamas. ( Svarbi Čarlio ežero urvo vieta Britų Kolumbijos šiaurės rytuose [external link] datuojama 8800 m. pr. Kr., taigi, žmonės jau buvo čia tuo metu, bet archeologiniai įrodymai labiau leidžia laikyti juos atėjusiais iš pietų nei iš šiaurės.)

Pakrantės maršrutas

Kitais laikotarpiais ledynai padengė Makenzio koridorių, bet ne vakarinius Šiaurės Amerikos žemyno krantus, kas suteikė galimą pakrantės maršrutą galimai migracijai, tiek pėsčiomis, tiek naudojant paprastus vandens laivus, ir galimybę gyventi iš pakrantės jūros išteklių. Pakrantės maršruto atveju, mes galime tikėtis, kad bet kokios neišlikusios priešistorinių pakrantės gyvenviečių liekanos šiandien yra po vandeniu, nes dabartinės aukštesnės jūros uždengė senus krantus, todėl yra sunku įsivaizduoti, kad mes kada nors turėsime solidžių įrodymų šiam migracijos keliui. Vienas iš bandymų tyrinėti šios teritorijos kranto reljefą, norint sužinoti, koks jis buvo 10 000 metų pr. Kr., yra naudojant batimetrinį žemėlapį, kad nustatyti povandeninių laivų mėginių surinkimo vietas, kurios gali būti datuotos anglimi-14. Tai suteikė įrodymų apie pakrantės miškus, kurie buvo padengę teritoriją tuo metu, nors prieš porą tūkstančių metų jie būtų užšalę. Buvo rastas vienas akmens įrankis, kuris datuojamas 8000 metų pr. Kr., 53 metrų žemiau dabartinio jūros lygio. 2018 m. buvo atrasti žmogaus pėdsakai Kalverto saloje, Britų Kolumbijoje, kurie buvo datuoti 11 000 metų pr. Kr., seniausi žinomi žmogaus pėdsakai Šiaurės Amerikoje. Šis radinys leidžia galvoti apie tolesnes žmonių populiacijas šiose pakrantės teritorijose ir padidina galimybę, kad krantas taip pat buvo ankstyvasis „migracijos maršrutas“ į Amerikas.

Datos

Sekančios datos apibendrina netrukdomų žmonijos migracijos maršrutų prieinamumą pietų link nuo Beringijos per ledynmečio laikotarpį. Per „šiltus“ periodus, kai ledynai ištirpo ir buvo aukštas jūros vanduo ir Beringija buvo panardinta, natūralu, kad tada pakrantės ir vidaus maršrutai buvo nepadengti ledu. Nors lentelė siūlo atskirti „atidaryta“ ir „uždaryta“, tai yra per daug supaprastinta: „Atidaryta“ nebūtinai lygu kvietimui, ką aiškiai parodo jūros lygių variacijos ir pakrančių miškų ekologija. Iš čia pateiktos paleoklimatologinės informacijos matome, kad pakrančių maršrutų hipotezė yra stipresnė nei vidaus maršrutų hipotezė, ir kad „protingi pinigai“ būtų iš 22 000- 15 000 metų pr. Kr. periodo, kaip labiausiai tikėtino šios pradinės migracijos laiko, o 38 000- 34 000 m. būtų labiausiai provokuojanti ankstyvojo laikotarpio hipotezė.

Placeholder image

Mes matėme, kad aiškių archeologinių įrodymų apie tokią migraciją Makenzio koridoriumi nebuvo rasta ir, o jeigu jų yra Pakrantės koridoriuje, tai jie yra po jūra. Bet paleoklimatologiniai ir archeologiniai duomenys nėra vienintėlis būdas įrodyti šį dalyką. XXI-ame amžiuje labiausiai tikėtina rekonstrukcija, paremta lingvistiniais ir genetiniais įrodymais, siūlo galvoti apie tris atskiras prieškolumbinių palikuonių populiacijų migracijos į Amerikas „bangas“:

Placeholder image

(Šis sąrašas neįtraukia imigrantų, kurie, kiek mums žinoma, nebuvo protėviais niekam iš gyvenančių Šiaurės Amerikoje šiandien, įskaitant Kennewicko žmogų ir panašius egzempliorius.)

Jei sujungsime paleoklimatologines datas su lingvistinėmis-genetinėmis datomis, pastebėsime, kad vidaus maršrutas buvo „atidarytas“ maždaug 4000 metų anksčiau už laiką, kai lingvistiniai ir genetiniai „laikrodžiai“ teigė, kad šie įvykiai įvyko. Vienas požiūris teigia, kad tai gali būti kažkokia lingvistinių ir genetinių įrodymų datavimo klaida arba, paprasčiausiai, tai gali reikšti, kad naujai atidarytas maršrutas nebuvo greitai apgyvendintas.

Iki 2010 m. DNR tyrinėtojai iš tikrųjų rodė į tam tikras ankstesnes datas, kurios atskyrė "Eskaleut" ir Na-Diné migracijas, vykusias prieš 18 000 metų, kai abu- sausumos tilto ir jūros- maršrutai buvo naudojami:

Placeholder image

Su šiais pasikeitimais apie mūsų supratimą dėl genetinių įrodymų, lingvistinės ir genetinės datos vis dar tinka pakrantės maršruto prieinamumo istorijai, bet labiau tinka sausumos tilto prieinamumo istorijai. Vėlesnės genetinės studijos 2012 m. siūlo vėlesnes datas su greitesniu išplitimu, kai populiacija buvo nustatyta Amerikos sąsiaurio pusėje. Tačiau, tyrimai, paremti tik DNR įrodymais, kartais sukuria modelius, kurie iš tiesų nesijungia su geologiniais ar lingvistiniais įrodymais.

Atrodo, teisinga pasakyti, kad įrodymų balansas (kol kas) nurodo į šiuo metu panardintą pakrantę kartu su klajokliniu gyvenimo būdu ant sausumos tilto, kaip labiausiai tikėtiną šių gyventojų migracijos kelią.

Kalbant apie datas, kadangi tai būtų buvus ypač maža populiacija (nors ir besiplečianti) mes tikimės, kad archeologiniai įrodymai beveik visada bus prarasti, ir todėl genetiniai ar lingvistiniai įrodymai bus nepakankami.

Nestebina, kad įtikinamiausia „ankstyviausia“ archeologinė medžiaga, atmetant ypač prieštaringus teiginius, datuojama maždaug po trijų tūkstantmečių vėliau nei antroji migracijos banga, kurią postuluoja kalbiniai ir genetiniai įrodymai (t. y. apie 13 000 m. pr. Kr.), kai, kaip mes galime įsivaizduoti, kad pakrančių gyventojai iš pradžių būtų persikėlę ar išsiplėtę į aukštesnius žemės paviršius.

Original article: http://pages.ucsd.edu/~dkjordan/arch/beringia.html Eldorado.gg offers many cheap WoW Cataclysm Accounts for sale.